El pont dels jueus, de Francesc f. Dalmases, demà a la nostra tenda