Fotos panoràmiques de Norma Comics Sabadell

Vista del carrer Sant Antoni:

Secció manga i Tintin:

Secció còmic europeu i USA: